FANDOM


300px-MxPec

Skała z "Aniołem"

Anioł na skale – mit, mówiący o aniele na dużym kamieniu przy drodze w Back O'Beyond. Obraz przypomina anioła lub jakieś stworzenie, które posiada skrzydła. Prawdopodobnie jest to wskazówka do mitu „Anioł na Górze Chiliad”. Inni twierdzą, że to wskazówka do mitu „Mothman”. Jednak trzeba wziąć pod uwagę to, że może być też atrakcją turystyczną, gdyż w pobliżu znajduje się miasteczko Angel Pine. Więc może to być to symbol lub nawiązanie do nazwy miasta.

Obalenia mituEdytuj

Mit ten może być wynikiem złudzenia optycznego. Jest to głównie spowodowane przez lustrzane odbicie tworząc iluzję. Jest to zjawisko znane jako pareidolia, gdzie ludzki umysł doszukuje się znanych kształtów w przypadkowych obrazach.